De meeste blaadjes van on(s)kruid zijn eetbaar. Sla kweken of kopen is niet meer nodig; alles wordt op kosten van de natuur geleverd aan huis!

Hier kan je een lijst vinden van planten waarvan je de bladeren zo gewoon in een slaatje kan mengen:

· Cichorei

· Zevenblad

· Weegbree

· Engelwortelblad

· Hondsdraf

· Duizendblad

· Paardenbloemblad

· Madeliefjesblad en -bloem

· Klaverblad en –bloem

· Dovenetelblad

· Brandnetelblad

· Look-zonder-look

· Bosveldkers

· Pinksterbloem

· Barbarakruid

· Guldenroede

· Wederik

· Moerasspirea

· Muurleeuwenbek

· Gewone teunisbloem

· Vrouwenmantel

· Klaproos

· (Vogel)muur

· Akkerhoningklaver

· Wilgenroosje

TIP: zoals altijd is het goed om je ‘plukplek’ te keuren op properheid en vervuiling!